HACI ƏBDÜLHƏMİD ƏFƏNDİ Mustafa Əfəndizadə

(15.4.1812, Şamaxı ş. – 10.12.1880 Tiflis) – din xadimi, illahiyatçı. Əmisi Hacı Əli Əfəndizadənin dərs…

İSRAFİLBƏYLİ Solmaz Hüseyn qızı

(13.3.1928, Bakı) – Azərbaycan ginekoloqu, tibb elmləri doktoru (1974). Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmişdir. 1968…

PİRDİRƏKİ

Şamaxı şəhərinin şimal-qərbində, Əngəxaran k. təxminən 1 kilometrliyində dağ. Hün. 1054 m. Sıldırım qayalı bir…

FƏRİBÜRZ I

(? – təqr. 1096) – Şirvanşah [1063 – 96]. Salar ibn Yəzidin oğlu. Atasının sağlığından…