• flag
  • flag
  • flag

İNSAN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ

STANDARTLARIN TƏSBİTİ ÜZRƏ BİRGƏ İŞÇİ QRUPU

BIQ
qabiq
samaxi-soyqirim

Demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğuna doğru...

Demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğuna doğru...


Sovet despotizminin və ideoloji maşının cəngindən xilas olaraq müstəqillik əldə etmiş bir ölkədə əsaslı demokratik və hüquqi dövlət quruculuğuna yönəlik islahatların aparılması qaçılmaz idi. Bu, hansısa ayrı-ayrı şəxslərin və ya kənar qüvvələrin diqtəsi yox, məhz dünyəvi dövlət qurmaq zərurətindən irəli gələn bir tələb idi. Azərbaycan da müstəqilliyinin elə ilk illərindəcə demokratikləşmə yolunda addımlar atmağa başladı. Doğrudur, ilkin mərhələdə bu proses bir qədər ləng xarakter daşısa da, sonra yeni mahiyyət daşımağa başladı. Beləliklə, Azərbaycan artıq istədiyi yolda idi – hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda.

Oxunub: 634 dəfə | Tarix: 17-09-2008, 10:03 | Kateqoriya:

Mətbuat / BİQ-in 525-ci qəzetə əlavə | Ətraflı...

Çıxış

Demokratik inkişaf edən bu cəmiyyətdə mürəkkəb proseslər baş verir


Maykl Hankok (Birləşmiş Krallıq) - Azərbaycan dövlətindəki durumu və məruzənin düzgünlüyünü müzakirə etmək üçün 4 dəqiqə kifayət qədər uzun müddət deyildir. Biz ilk növbədə məruzənin mahiyyəti barəsində danışmalı və onun yaranma səbəblərini araşdırmalıyıq. O bizə Azərbaycandakı vəziyyət haqqında nə deyir? Orada digər ölkələrdən fərqli bir şərait varmı? Məruzənin başlığının dəyişdirilməsi maraqlı olardı, belə ki, “Azərbaycan” sözü eyni mövzuların narahatlıq doğurduğu digər 10 ölkədən hər birinin adı ilə əvəz oluna bilər. Həmin ölkələrdəki durum məruzədə olduğu kimi göstərilməmişdir.

Oxunub: 547 dəfə | Tarix: 17-09-2008, 09:55 | Kateqoriya:

Mətbuat / BİQ-in 525-ci qəzetə əlavə | Ətraflı...

BŞİH rəsmi sorğulara başdansovdu münasibət göstərir

BŞİH rəsmi sorğulara başdansovdu münasibət göstərir

Azərbaycanda İnsan Hüquqlarına dair Beynəlxalq Standartların Təsbiti üzrə Birgə İşçi Qrupu özünün əsas vəzifəsi kimi, Azərbaycanda demokratiya quruculuğunun müxtəlif istiqamətlərində Avropa standartlarının təsbitini görür.

Oxunub: 563 dəfə | Tarix: 17-09-2008, 09:42 | Kateqoriya:

Mətbuat / BİQ-in 525-ci qəzetə əlavə | Ətraflı...

Korrupsiyaya qarşı mübarizə

Korrupsiyaya qarşı mübarizə dünya təcrübəsinə istinad olunmaqla aparılmalıdır

Dünya dövlətlərini bürümüş korrupsiya problemi yalnız ayrı-ayrı ölkələrin deyil, ümumilikdə bütün dünya iqtisadiyyatının inkişafında maneələrdən biridir. Bu məsələyə beynəlxalq siyasətin əsas qayğısı kimi 1980-cı illərin əvvəllərindən baxılmağa başlandı.

Oxunub: 595 dəfə | Tarix: 17-09-2008, 09:32 | Kateqoriya:

Mətbuat / BİQ-in 525-ci qəzetə əlavə | Ətraflı...